Jak využít rodičovský příspěvek naplno?

Jak využít rodičovský příspěvek naplno?

Od ledna 2020 dochází ke zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku. Z dosavadních 220 tisíc na 300 tisíc korun. Jak této změny využít, pokud chcete podnikat?  

Změny od 1. ledna 2020

  • Celková částka rodičovského příspěvku se mění z 220 tisíc na 300 tisíc korun (u rodiče vícerčat z 330 tisíc na 450 tisíc).
  • Navýšení se týká všech, kteří k 1. lednu 2020 aktivně pobírají rodičovský příspěvek nebo jej teprve začnou čerpat.
  • Minimální částka, kterou mohou pobírat osoby, kterým není možné stanovit denní vyměřovací základ (OSVČ, nezaměstnaní, studenti) se zvyšuje z 7 600 na 10 000 korun (u rodiče vícerčat z 11 400 na 15 000 korun).
  • Maximální částka, kterou mohou pobírat osoby s vysokými příjmy, se zvedá z 40 080 korun na 42 720 korun (u rodiče vícerčat z 60 120 na 64 080 korun).
  • Dítě do dvou let může být umístěno do jeslí nebo dětské skupiny nově místo 46 hodin měsíčně až na 92 hodin měsíčně. Docházka dítěte staršího dvou let se nesleduje.

Co zůstává stejné?

  • Rodičovský příspěvek lze čerpat maximálně do čtyř let věku nejmladšího dítěte v rodině (tzn. nárok na něj zaniká dovršením jeho čtyř let nebo i dříve narozením mladšího sourozence a také vyčerpáním celkové částky).
  • Maximální výše příspěvku se stanovuje dle denního vyměřovacího základu ze zaměstnání matky nebo otce (nebo dle nejvyššího limitu).
  • Minimální příspěvek zůstává ve výši 50 korun měsíčně.
  • O změnu výše měsíční částky rodičovského příspěvku je možné žádat na Úřadu práce jednou za 3 měsíce.
  • Během pobírání rodičovského příspěvku může rodič pracovat (být zaměstnán, přivydělávat si i podnikat).

Co musíte zařídit?

O zvýšení celkové částky rodičovského příspěvku nemusíte nijak žádat, dojde k němu automaticky. Řešit můžete jen případné úpravy čerpání měsíční částky. Pokud částku nechcete nebo nemůžete upravit, za leden 2020 vám v únoru přijde příspěvek ve stejné výši, jak jste byli zvyklí.

Jak využít RP při podnikání?

Jako doposud máte příležitost využít období pobírání rodičovského příspěvku pro pozvolný start vašeho podnikání bez nutnosti platit povinné minimální odvody na zdravotní a sociální pojištění.


Kolik ušetříte podnikáním na rodičovské

V prvním roce podnikání nemusíte platit zálohy na zdravotní a sociální pojištění vůbec, v dalších letech závisí jejich výše na vašem zisku. Podnikání jako OSVČ je během rodičovské považováno za samostatnou výdělečnou činnost vedlejší.

Plánujete-li tedy podnikat, začněte již během pobírání rodičovského příspěvku a toto období využijte po maximální dobu (tedy čtyř let věku dítěte) např. i snížením měsíční částky.

Související příspěvky