Proč mastermind podnikatelek?

Proč mastermind podnikatelek?

Protože se chcete ve svém podnikání posouvat a růst. A protože víc hlav, víc ví.

Můžete jít cestou konzultací nebo mentoringu, ale energie skupiny je úplně jiná. Jen musí mít určitou strukturu a pravidla, aby nesklouzla k obyčejnému pokecu. Jako podnikatelky nemáte času nazbyt a chcete jej trávit efektivně. Co díky MM získáte?

zpětná vazba
inspirace ostatními
kontakty a zdroje
rozvoj podnikání
motivace k úkolům

Co je mastermind?

Pohledů na mastermind je několik, ale všechny mají základní společné jmenovatele: skupinu, pravidla a závazky.

Vaše téma

Během mastermind setkání máte prostor položit otázku, představit nápad, zmínit problém nebo potřebu, se kterou se v byznysu potýkáte. Na vaše téma pak od ostatních dostáváte zpětnou vazbu, postřehy a nové úhly pohledu a zkušeností. Při sdílení hledáme s ostatními cesty, jak nasměrovat každou z vás k vyřešení nebo posunu v tématu.

Pokud chcete řešit celý projekt, je dobré jej rozdělit na více částí a sdílet je postupně na jednotlivých setkáních.

Co účastnice obvykle řeší: název, design služby, cílová skupina, ideální klient, nástroje (web, e-mailing, obchodní řešení), mindset, cenotvorba, timemanagement, branding, vzdělávání-zdroje atd.

Zajímavým vedlejším efektem je, že v čase, kdy samy poskytujete zpětnou vazbu, často naleznete odpovědi i na vaše vlastní otázky.

Veřejný příslib

Každá účastnice si definuje svůj cíl a první krok/y, které k jeho dosažení uskuteční. Veřejně tak přislíbí, že nějaký úkol splní do určitého termínu. Tohle vážně funguje jako skvělá motivace i k nepříjemným nebo dlouho odkládaným úkolům.

Revize úkolů

U pravidelně se scházející mastermind skupiny začíná každé další setkání revizí úkolů z minula. Právě ta vás motivuje a posouvá. Nikdo totiž nerad před ostatními přizná, že svůj závazek nesplnil. Samozřejmě, může se to stát (obzvlášť mámy s malými dětmi ví, o čem mluvím), ale nemělo by se to dít pravidelně. Nemá to pak přínos pro vás ani pro skupinu.

Jaké úkoly se třeba stanovují: napsat příspěvek na blog, otextovat prodejní stránku, udělat live vysílání na fb, vybrat a zaregistrovat si e-mailing, vytvořit automatizaci k e-booku, vyhradit si každý den 10 minut jen pro sebe, afirmovat, absolvovat koučink nebo terapii, udělat brandboard, sepsat si pro a proti, udělat swot analýzu, vytvořit publikační plán, atd.

Důležité je dávat si jasné, ohraničené úkoly reálné vzhledem k termínu, do kterého je budete plnit.

Provedu vás

Jmenuji se Jana Pokorná a mám zkušenost s moderováním mastermind setkání žen pracujících během rodičovské - naživo v Brně nebo také online. Jsem jedna z vás podnikatelek, ne koučka, proto do mého způsobu vedení vnáším i vlastní vhled a zkušenosti z více než 
10 let na volné noze v oblasti PR, médií, komunikace, copywritingu a marketingu. 
V tomto způsobu sdílení vidím velký smysl a potenciál pro osobní i profesní růst.

K setkávání využívám technické řešení zoom nebo českou obdobu webmeeting.cz. Pro sdílení informací a komentáře tak, abychom zůstali v kontaktu i v době mezi jednotlivými setkáními zpřístupňuji členskou sekci na webu. Alternativou je google dokument a FB skupina, dle domluvy.

Jak mastermind probíhá?

Běžným způsobem je moderovaná diskuse. Ve složení moderátorka a 5-6 účastnic je ideální 2hodinové setkání (naživo nebo online).

– Podle počtu účastnic se rozdělí čas na jednotlivé úseky, tzn. 15-20 minut + úvod a závěr.
– Na úvod se dělá revize úkolů z minula a rozděluje čas.
– Pak dostává postupně prostor každá účastnice. Stručně řekne své téma a nebo položí otázku (to je
  dobré si vybrat a formulovat předem, ušetří se tak čas a větší část doby vyhrazené účastnici se může
  věnovat zpětné vazbě). Ostatní na toto téma poskytují své postřehy, zkušenosti nebo zdroje.
– Poté, co takto vyhrazený úsek absolvují postupně všechny účastnice, projde se na závěr kolečkem
  stanovování úkolů. 

Jak dlouho žije skupina?

Ideální je, když se účastnice mastermind skupiny poprvé setkají jen kvůli organizačním věcem. Vyzkouší si místo (online platformu), určí si interval setkávání (osvědčené je setkávat se co 14 dní nebo 3 týdny), seznámí se s pravidly a představí se. Zároveň si řeknou, co od skupiny očekávají, co by mělo být jejich individuálním i skupinovým cílem.

Od toho se také odvíjí životnost skupiny. V určitém bodě (pokaždé jinak vzdáleném) dochází k naplnění ambicí nebo jednotlivých cílů, občas i k vyčerpání nových zdrojů k tématům. Skupina nemusí hned končit. Někdy jen odejde někdo z účastnic a doplní se novými. Vše je o společné dohodě.

Pod mým vedením nabízím nejčastěji balíček 1+5 (jedno úvodní setkání + pět dvouhodinových mastermind setkání) v intervalu co 14 dní. Celý program tak trvá 9-10 týdnů.

Pravidla

Sdílení a práce ve skupině, ze které můžete těžit, funguje jen v případě dodržování těchto základních pravidel (čtyř D).

Jiné formy mastermindingu:

  • Kromě způsobu, kdy dostává prostor každá se svým tématem, je možné využívat formát tzv. horkého křesla, kdy je během jednoho setkání zaměřena pozornost pouze na jednu účastnici. Výhodou je, že se může jít v tématu více do hloubky, nevýhodou naopak fakt, že si každá počká na vlastní “show”, až na ni přijde řada.
  • Kromě mastermindu založeném na skupinové synergii se můžete setkat také se způsobem bližším mentoringu. V tom případě je moderátorem a vůdcem skupiny osobnost, která k jednotlivým tématům účastnic primárně předává své know-how a ostatní ze skupiny čerpají více z něj a méně z vlastních zkušeností navzájem.
  • Ideální je vést mastermind v uzavřené skupině, kde o sobě po seznámení účastnice už ví to podstatné a kde se může navazovat stanovováním úkolů a jejich revizí. Existuje ale i možnost účastnit se otevřených setkání, jejichž výhodou je různorodost názorů pokaždé jiných účastnic. Naopak nevýhodou je prodloužení času o představení a menší funkčnost veřejného příslibu plnit úkoly. Jejich kontrolu totiž přebírá moderátor a spojí se kvůli jejich revizi s účastnicemi jednotlivě. 

Role moderátorky

Každá mastermind skupina potřebuje vedoucí-organizátorku-moderátorku. Co vše je jejím úkolem?

PŘED:

– Zajišťuje místo setkání resp. technické řešení pro online mastermind.
– Informuje účastnice o postupu a o průběhu setkání.
– Iniciuje úvodní organizační setkání..
– Sepíše sdílený dokument se jmény, kontakty a představením účastnic.

BĚHEM:

– Řeší organizační záležitosti (místo, účastnice, technická podpora).
– Moderuje setkání – přivítání, harmonogram, revize, sdílení, úkoly.
– Hlídá čas a formu (snaží se např. upozornit na situace, kdy brainstorming sklouzává k běžnému
  povídání; dává prostor všem zúčastněným; ukončuje debatu, pokud se točí v kruhu apod.).
– Vybízí ke stanovení úkolů podle časového okna do dalšího setkání.
– Dbá na dodržování pravidel.

POTOM:

– Sepíše úkoly, které účastnice veřejně přislíbily, do sdíleného dokumentu.
– Umožňuje být skupině v kontaktu pro sdílení zajímavých zdrojů nebo pro další zpětnou vazbu.

Jdete do toho?