Pomoc podnikatelům? Na co máte nárok při rodičovské

Pomoc podnikatelům? Na co máte nárok při rodičovské

Ve stavu nouze byla zrychleně schválena opatření, která mají pomoci drobným podnikatelům zmírnit existenční dopady situace kvůli onemocnění Covid-19. Týkají se vás hlavně, pokud jste OSVČ hlavní nebo máte děti do 13 let. Ale i na rodičovské, tedy jako OSVČ vedlejší, některá využít můžete.

V souvislosti s drobnými podnikateli, živnostníky se diskutovalo zejména ošetřovné a také odpuštění plateb pojistného (zdravotní a sociální) na období březen až srpen 2020.

Ošetřovné pro OSVČ

Platíte-li si dobrovolně nemocenské pojištění, v běžném režimu OSVČ nárok na ošetřovné na člena rodiny tzv. OČR nemáte. Ani zákon schválený 24. března sněmovnou ošetřovné pro OSVČ nezahrnuje, ministr průmyslu a obchodu ale přislíbil, že na něj budou mít drobní podnikatelé po dobu uzavření školských zařízení nárok. Jen to nebude zákonným opatřením, ale dotačním programem Ministerstva průmyslu a obchodu.

Oproti původnímu návrhu by měl mít na ošetřovné nárok i rodič dítěte předškolního věku (změnilo se věkové rozmezi od 6 do 13 let na věk dítěte do 13 let). Výše příspěvku bude 424 korun za den, tedy necelých 14 tisíc korun za měsíc, za podmínky, že ošetřovné již nečerpá druhý člen rodiny. Žádosti budou vyřizovat živnostenské úřady, konkrétní postup ještě 24.3. nebyl zveřejněn.

EDIT 1.4.2020: Žádosti o ošetřovné pro OSVČ hlavní se podávají přímo na Ministerstvo průmyslu a obchodu dle těchto pokynů.

Finančně se ošetřovné vždy čerpá pouze na jedno dítě. Má to své logické opodstatnění. Stejně jako fakt, že pobíráte-li rodičovský příspěvek, na ošetřovné automaticky nedosáhnete (ani partner nebo jiný člen domácnosti). Museli byste být pouze v situaci např. samoživitelky, která pobírá RP, ale přitom je zaměstnaná a péče o děti je pro ní tudíž překážkou ve výkonu zaměstnání. Různé příklady názorně shrnuje článek společnosti Aperio.

Při pobírání rodičovského příspěvku je totiž vaše samostatná výdělečná činnost považována za vedlejší. To znamená, že vaší hlavní činností je péče o děti. Výpadek financí z práce, kterou byste normálně vykonávali, vám kompenzuje rodičovský příspěvek.

OK, zní to dobře, ale i přes jeho navýšení od ledna 2020, to asi není úplně procházka růžovým sadem, že? Právě proto třeba podnikáte. Současná situace ale vše komplikuje.

Podnikat dál nebo skončit?

Ať už nemůžete fungovat kvůli zavření provozovny nebo se „jen“ nedostanete k produktivní činnosti u počítače, znamená to jediné. Nevyděláváte. Co teď? Možnosti jsou tři – podnikání ukončit, přerušit nebo pokračovat dál.

V případě, že se rozhodnete to úplně zabalit nebo činnost přerušit, ukončíte nebo přerušíte živnost ohlášením této skutečnosti na živnostenském úřadě. Vyplníte-li tam tzv. změnový list, úřad to oznámí i ostatním. Oznamovací povinnost totiž máte také vůči Finančnímu úřadu, Okresní správě sociálního zabezpečení a vaší zdravotní pojišťovně. Od následujícího měsíce jste pak státní pojištěnec tzn. že zdravotní pojištění za vás během pobírání rodičovského příspěvku platí stát (sociální pojištění se v tomto případě reálně neplatí).

V případě, že svou živnost nepřerušíte nebo neukončíte, pokračujete v podnikání oficiálně dál, i když (pravděpodobně) negenerujete zisk. Za březen až srpen 2020 nemusíte odvádět zálohy na pojistné.

  • OSVČ odvádějící minimální zálohy mají povinné platby na důchodové pojištění za březen až srpen odpuštěné v plné výši.
  • OSVČ s vyšší zálohou než minimální od března do srpna také nemusí platit žádné zálohy. V ročním vyúčtování příští rok pak zpětně doplatí za těchto 6 měsíců pouze rozdíl mezi minimální zálohou a skutečnou výší pojistného podle jejich zisku za rok 2020.
  • Tato doba se však nadále bude živnostníkům započítávat pro důchodové nároky.
  • Pro OSVČ, které už za období března 2020 své zálohy zaplatily, bude na tyto platby pohlíženo jako na předplacenou platbu za měsíc září.
    Informace jsou na webu MPSV.

Zákon ještě musí vejít v platnost schválením v Senátu a prezidentem.

EDIT 1.4.2020: Úlevy MPSV pro OSVČ (podání přehledu, odpuštění sociálního pojištění, registrace na ÚP, sociální dávky)

Možnosti OSVČ vedlejší

Když rodiče podnikajíNehledě na pandemii je dobré vědět, že při podnikání souběžně s rodičovskou lze i v běžném režimu využívat některých možností, které s sebou samostatná výdělečná činnost vedlejší nese. Jedná se třeba o možnost neplatit v prvním roce podnikání povinné minimální zálohy na zdravotní a sociální pojištění nebo v případě mimořádného výdělku v jednom roce požádat o snížení nebo prominutí záloh na pojistné i v roce, kdy takový zisk neočekáváte.

Napište do komentářů, jestli vám opatření pro OSVČ nějak pomáhají.

Autorka: Jana Pokorná
Business photo created by freepik

Související příspěvky

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *