Povinné odvody OSVČ v roce 2020

Povinné odvody OSVČ v roce 2020

Osoby samostatně výdělečně činné platí sociální a zdravotní pojištění v rámci povinných odvodů. Jaká je jejich výše v roce 2020? A jaké povinnosti a částky se vás týkají, pokud pobíráte rodičovský příspěvek?

Minimální měsíční zálohy pro OSVČ hlavní

20202019
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ2544,-2388,-
ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ2352,-2208,-

Výše minimálních měsíčních záloh se vypočítává z průměrné mzdy, která je pro účely pojistného v roce 2020 stanovena na 34 835 korun.

Minimální měsíční zálohy pro OSVČ vedlejší

20202019
SOCIÁLNÍ POJIŠTĚNÍ1018,-955,-

Během pobírání peněžité pomoci v mateřství nebo rodičovského příspěvku je podnikání vedlejší činností a záloha u zdravotního pojištění není stanovena.

Co musím platit při podnikání na rodičovské?

Za osoby na mateřské a rodičovské dovolené a také za příjemce peněžité pomoci v mateřství a rodičovského příspěvku je plátcem zdravotního pojištění stát.

V případě, že během rodičovské podnikáte, neplatí pro vás minimální vyměřovací základ. Hradíte zálohy na zdravotní pojištění podle skutečně dosažených příjmů v předchozím roce. V případě, že s podnikáním teprve začínáte, v prvním roce zálohy platit nemusíte a doplatíte částku závislou na výši příjmů až po podání daňového přiznání a přehledu o příjmech a výdajích.

I na sociální pojištění nemusíte při podnikání nebo pokud začínáte podnikat povinné minimální zálohy platit. Během pobírání rodičovského příspěvku totiž můžete být považována za OSVČ vedlejší, a máte tak povinnost podílet se na důchodovém pojištění jen tehdy, pokud je váš příjem (neboli daňový základ) v kalendářním roce vyšší než tzv. rozhodná částka.

20202019
ROZHODNÁ ČÁSTKA83 603,-78 476,-

K placení sociálního pojištění se ale můžete přihlásit dobrovolně. Někdy to pro vás může být výhodné vzhledem k důchodu nebo další mateřské.


Kolik ušetříte podnikáním na rodičovské

Související příspěvky