Slovník pojmů

Mateřská dovolená

Mateřská dovolená je období, kdy má rodič nárok na dávku nemocenského pojištění nazvanou peněžitá pomoc v mateřství. Její délka je 28 týdnů (resp. 37 týdnů, pokud žena porodí dvojčata nebo více dětí). Začíná 8 až 6 týdnů před očekávaným dnem porodu.

Nárok na mateřskou dovolenou upravuje Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce: § 195.

Peněžitá pomoc v mateřství

Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávka systému nemocenského pojištění, která se vyplácí v souvislosti s péčí o novorozené dítě nejčastěji matce nebo otci dítěte.

Prvních šest týdnů po porodu náleží PPM výhradně matce, poté může mít místo ženy na dávku nárok otec dítěte nebo manžel. Žena nebo muž musí splňovat tyto podmínky pojištění:

  • být v době nástupu na dávku nemocensky pojištěn (tj. platit pojistné tzv. nemocenskou z příjmu ze zaměstnání – v tom případě je povinné nebo ze samostatné výdělečné činnosti – v tom případě je dobrovolné), nebo musí trvat ochranná lhůta ze skončeného nemocenského pojištění. 
  • a zároveň být nemocensky pojištěn minimálně 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na tuto dávku (i u více zaměstnavatelů).

Dávku spravuje Česká správa sociálního zabezpečení.

Rodičovská dovolená

Rodičovská dovolená je období uvolnění ze zaměstnání, na které má rodič podle zákoníku práce právo ihned po skončení mateřské dovolené (otec od porodu). O rodičovskou dovolenou může požádat matka nebo i otec dítěte a to v délce až do tří let věku dítěte.

Nárok na rodičovskou dovolenou upravuje Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. S rodičovskou dovolenou také souvisí rodičovský příspěvek, který však neupravuje zákoník práce, ale zákon o státní sociální podpoře.

Doba, po kterou zaměstnanec nebo zaměstnankyně čerpá rodičovskou dovolenou se nemusí plně krýt s obdobím, po které je pobírán rodičovský příspěvek. O poskytnutí rodičovské dovolené se žádá zaměstnavatel, zatímco o rodičovský příspěvek se žádá na příslušném úřadu práce.

Rodičovský příspěvek

Rodičovský příspěvek je (navazující) dávka státní sociální podpory související s trvalou péčí o nejmladší dítě v rodině do čtyř let věku. Vyplácí ji a žádosti vyřizuje pouze Úřad práce ČR (pracoviště dle trvalého bydliště).. Náleží rodičům po skončení výplaty PPM nebo od dne narození dítěte u rodičů, kteří nepobírali PPM.